jueves, 8 de noviembre de 2012

EMAKUMEOK BIDEANren ADIERAZPENA: (abajo en castellano)Zaurgarritasun-egoeran  dauden emakumeekin esku hartzen dugun erakundeek, berdintasun balioak ezarriz, jendartearekiko sentsibilizazioa eta kontzientziazio lana egiteko beharra sumatzen dugu. Erakundeetan bertan, barne gogoetaren mira dugu (elkartearena, elkarteen profesionalena eta gure kide eta jasotzaileak diren emakumeena).  Emakumeengan bigarren mailako biktimizazioa gertatu ez dadin baliabide sozial desberdinen arteko koordinazioa indartzearen beharra dago, eta baita gure lana ikustarazi eta zor zaion garrantzia baimentzeko. Guzti hau sare lanaren bidez.
Egun, talde bezala batzen gaituen esparrurik ez dago, hargatik hura sortzearen nahia eta beharra daukagu, gure esperientziak partekatzeko, elkar ezagutuz emakumeekin eginiko praktika psiko-sozio-hezitzailea bultzatzeko,  balizko aukerak jendarteratu eta erakundeen aurrean ahots bakarra izan ahal izateko.
Laburbilduz, honako hauek dira gure xedeak:
Ikustaraztea
·                Emakumeen beharren aniztasuna bere zaurgarritasun-egoera desberdinetan ikusgai bihurtzea
·              Emakumeekin lan egiten dugun entitateen esku-hartze profesionalaren eragin positiboa ikusgai bihurtzea
Topaketa eta sinergia-sorkuntza
·                               Entitateen arteko elkarlan eta praktika egokiak ezartzeak.
Elkarrizketa
·               Emakumeek gure jendartean bizi duten zaurgarritasun egoera desberdinak eta jarraitu beharreko protokoloengatik jasaten duten bigarren mailako biktimizazioa salatzea.
·               Emakumeen eta beraiekin esku-hartzen duten profesional psiko-sozio-hezitzaileen ahotsa administrazio publikoen aurrean helaraztea.
Adierazpen honetako erakunde izenpetzaileek zeregin honekin konpromisoa adierazten dute sare honetako parte-hartzearen bidez.

 MANIFIESTO DE EMAKUMEOK SAREAN:

Las organizaciones que trabajamos con  mujeres en situación de especial vulnerabilidad, vemos la necesidad de sensibilizar y concienciar sobre la realidad de discriminación que todas vivimos. Echamos de menos una reflexión interna en las propias organizaciones sobre dicha realidad, y sobre cómo ésta se reproduce en la propia entidad, sus  profesionales y las mujeres con y para las que trabajamos. Igualmente, creemos que hace falta una coordinación entre los diferentes recursos sociales para prevenir la victimización secundaria de las mujeres; y que nos posibilite la visibilización y la importancia de nuestra labor. Todo ello a través del trabajo en red.
En la actualidad no existe un espacio que nos recoja como colectivo, de ahí nuestra necesidad de crearlo con el fin de compartir experiencias, conocernos para la práctica psico-socio-educativa con las mujeres, socializar alternativas posibles  y poder tener una voz única ante las instituciones.
En resumen buscamos:
Visibilización
·         Visibilizar el potencial y la diversidad de necesidades de las mujeres en sus diferentes situaciones de vulnerabilidad
·         Visibilizar el impacto positivo de la práctica profesional de las entidades que trabajamos con mujeres
Encuentro y Generación de Sinergias
·         Implantar buenas prácticas de colaboración entre entidades.
Interlocución conjunta
·         Denunciar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que viven las mujeres en nuestra sociedad y evitar la victimización secundaria que sufren por los protocolos existentes.
·         Llevar la voz de las mujeres y del colectivo de profesionales de la intervención psico-socio-educativa ante administraciones públicas.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto nos comprometemos con esta tarea a través de la participación en  esta red.